lotnictwo

Czy Polska powinna ratyfikować konwencję kapsztadzką? O zabezpieczaniu transakcji w branży lotniczej

Konwencja kapsztadzka o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym daje bardzo silną ochronę sprzedającemu lub oddającemu statek powietrzny do używania, jak również finansującemu takie transakcje. Coraz więcej krajów europejskich rozważa ratyfikację konwencji – czy powinna być wśród nich także Polska?

Dwie minuty mogą przesądzić o przyznaniu odszkodowania za opóźniony lot

W ściśle określonych wypadkach pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania za opóźnienie samolotu. Prawo nie definiuje jednak, jak precyzyjnie liczyć jego czas. Odpowiedzi na to pytanie udzielił ostatnio Trybunał Sprawiedliwości UE.

Polski, angielski, a może francuski – w jakim języku tworzyć umowy w sektorze lotniczym?

Polskie prawo przewiduje dużą swobodę w zakresie wyboru języka, w jakim zawieramy umowę. Niemniej jednak w sektorach regulowanych, takich jak sektor lotniczy, zasada ta może być modyfikowana.

Drony w cywilu

Jakie wymogi trzeba spełnić, by móc wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne w celach komercyjnych.

Pozew zbiorowy przeciw linii lotniczej – czy to ma sens?

Jakie możliwości mają pasażerowie opóźnionego lub odwołanego lotu.

Co nowego na europejskim niebie?

Polityka jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej działa głównie na papierze, twierdzi Komisja Europejska. Dlatego trzeba uniezależnić organy nadzorujące sektor lotniczy oraz organizacje żeglugi powietrznej od władz państwowych i innych podmiotów.