life science

Jak usunąć zagrożenie stwarzane przez produkt niebezpieczny będący w obrocie

Czy eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt niebezpieczny powinno być aktywnie realizowane wyłącznie przez producenta czy także przez dystrybutorów: hurtowników i detalistów?

Jak zapobiec zagrożeniu, które stwarza produkt niebezpieczny znajdujący się w obrocie

Podstawowym sposobem eliminacji zagrożenia stwarzanego przez produkt niebezpieczny jest wycofanie go ze sprzedaży (kanałów dystrybucji), a także od konsumentów. Często jednak tak daleko idące środki nie są konieczne.

Konrad Drozdowski: Dbamy o podnoszenie standardów reklamy w Polsce

Rozmowa z Konradem Drozdowskim, dyrektorem generalnym Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Zmiany w opodatkowaniu VAT usług medycznych po 1 stycznia 2011 roku

Od 1 stycznia 2011 roku ze zwolnienia z podatku VAT korzystać będą mogły tylko świadczenia odpowiadające nowej definicji usług medycznych, zawartej w zmienionych przepisach ustawy o VAT.

Kiedy wyrób włókienniczy może być produktem niebezpiecznym

Niebezpieczny może okazać się wyrób włókienniczy wytworzony z użyciem zabronionych związków chemicznych, powodujący zatrucie lub reakcję alergiczną użytkownika. Przyczyną braku bezpieczeństwa może też być wada konstrukcyjna lub zła jakość materiału.

Kiedy sprzęt elektryczny może okazać się produktem niebezpiecznym

Sprzęt elektryczny może być niebezpieczny, gdy jest niezgodny z tzw. wymaganiami zasadniczymi, został bezpodstawnie oznakowany znakiem CE lub zaopatrzono go w złą instrukcję obsługi.