koronawirus

COVID-19 a wykonanie umowy poddanej prawu obcemu – hardship clause

Wpływ pandemii koronawirusa na łączące strony zobowiązania kontraktowe analizuje w tej chwili wielu przedsiębiorców i ich prawników. W przypadku niektórych umów sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że łącząca strony umowa poddana jest prawu obcemu.

Postępowania administracyjne muszą trwać mimo epidemii

Ograniczenia związane ze stanem epidemii utrudniają życie każdemu z nas. Nie ma jednak podstaw, aby w toczących się postępowaniach administracyjnych były wstrzymywane czynności i rozpoznawanie spraw, zwłaszcza że może to doprowadzić do nawarstwiania się zaległości. Brak kar za bezczynność lub przewlekłość postępowania nie powinien być dla organów wymówką.

Webinarium: Pandemia Covid-19 a kontrakty zawodnicze

Przed świętami o sporcie, a raczej o jego braku. W piątek 10 kwietnia o godz. 11:00 zapraszamy na kolejne webinarium poświęcone COVID-19. Do udziału zapraszamy w szczególności zawodowych sportowców.

Reklama mydła… czyli spory o własność intelektualną w czasie pandemii COVID-19

Gwałtowny boom w branży środków czystości wskazywał, że to właśnie w tym sektorze mogą pojawić się pierwsze spory IP z koronawirusem w tle. I faktycznie.

Koronawirus a przestępczość gospodarcza

Skutkiem ubocznym pandemii jest wzrost przestępczości gospodarczej występującej na jej tle. Konieczna jest więc czujność i działania prewencyjne.

Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu w centrach handlowych

Na skutek ingerencji ustawodawcy „wygasły wzajemne zobowiązania stron” umów najmu w centrach handlowych. Czy to oznacza, że umowy najmu wygasły?