konkurencja

Leniency plus – wymiar unijny

Jedną z największych zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów było uruchomienie programu leniency plus. Warto przyjrzeć mu się bliżej.

Kontrola decyzji krajowych organów konkurencji należy do sądów krajowych

Sąd doprecyzował kompetencje organów w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, przypominając, że Komisja nie jest organem odwoławczym od decyzji krajowych organów konkurencji

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji

18 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji. Zmiany są istotne.

Święty Mikołaj a konkurencja – dalsze pytania

Przeprowadzona w ubiegłym roku analiza pozycji Świętego Mikołaja na polskim rynku dystrybucji prezentów w okresie Bożego Narodzenia wykazała, że nie ma on na nim pozycji dominującej. Powstały jednak inne wątpliwości co do stanu konkurencji.

Trybunał sobie a sądy sobie, czyli brak zgody co do opłat półkowych

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat półkowych nie wpłynął na orzecznictwo. Sądy powszechne nadal uznają, że wszelkie opłaty pobierane przez sieci handlowe są niezgodne z prawem. Tymczasem Trybunał, potwierdzając konstytucyjność art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zalecał rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie, przy uwzględnieniu wiadomości specjalnych płynących z nauk ekonomicznych.

Nowy komunikat w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu (de minimis)

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano komunikat Komisji ws. porozumień bagatelnych, do których nie stosuje się art. 101 TFUE.