konkurencja

350
29 | 01 | 2015

Kontrola decyzji krajowych organów konkurencji należy do sądów krajowych

Sąd doprecyzował kompetencje organów w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, przypominając, że Komisja nie jest organem odwoławczym od decyzji krajowych organów konkurencji

251
22 | 01 | 2015

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji

18 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji. Zmiany są istotne.

338
18 | 12 | 2014

Święty Mikołaj a konkurencja – dalsze pytania

Przeprowadzona w ubiegłym roku analiza pozycji Świętego Mikołaja na polskim rynku dystrybucji prezentów w okresie Bożego Narodzenia wykazała, że nie ma on na nim pozycji dominującej. Powstały jednak inne wątpliwości co do stanu konkurencji.

222
27 | 11 | 2014

Trybunał sobie a sądy sobie, czyli brak zgody co do opłat półkowych

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat półkowych nie wpłynął na orzecznictwo. Sądy powszechne nadal uznają, że wszelkie opłaty pobierane przez sieci handlowe są niezgodne z prawem. Tymczasem Trybunał, potwierdzając konstytucyjność art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zalecał rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie, przy uwzględnieniu wiadomości specjalnych płynących z nauk ekonomicznych.

2
11 | 09 | 2014

Nowy komunikat w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu (de minimis)

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano komunikat Komisji ws. porozumień bagatelnych, do których nie stosuje się art. 101 TFUE.

303
07 | 08 | 2014

Opublikowano zmiany w ustawie antymonopolowej

Uchwalona ostatecznie 10 czerwca zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wchodzi w życie 18 stycznia 2015 r.