konkurencja

Czy UOKiK może karać za reklamę wprowadzającą w błąd?

Jeśli działanie stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową narusza zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK może podjąć działania zmierzające do wyeliminowania tej praktyki.

Rok zakazów koncentracji?

Prezes UOKiK, wyznaczając rynki właściwe dla Empiku i Merlina, w niedostatecznym stopniu uwzględniła wyznacznik czasowy, który może mieć wpływ na ocenę koncentracji. Zmienna w czasie jest nie tylko pozycja rynkowa uczestników, ale także odrębność rynków.

PGE nie przejmie Energi

Choć PGE wskazywała na pozytywne skutki koncentracji, takie jak wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju, Prezes UOKiK uznała, że ewentualne korzyści nawet nie zrównoważą ograniczeń konkurencji będących efektem połączenia obu firm.

Wyjaśnienia UOKiK w sprawie kar nie wiążą sądów

Przy orzekaniu o wysokości kary sądy powinny się kierować zasadą proporcjonalności, czyli uzależniać jej wysokość od przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktu będącego przedmiotem zakazanej praktyki, a nie od ogółu przychodów przedsiębiorcy.

Rekordowa kara za utrudnianie kontroli UOKIK

Decyzją z 4 listopada br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Polską Telefonię Cyfrową sp. z o.o., operatora sieci Era, rekordową karę 123 milionów złotych za utrudnianie kontroli UOKiK.

Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki za naruszenie prawa antymonopolowego

Kiedy członek zarządu odpowiada za zawarcie zmowy cenowej, wyjaśnia Sabina Famirska z Zespołu Prawa Konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy.