konkurencja

Pierwsza warunkowa koncentracja w tym roku

Prezes UOKiK wydała pierwszą w tym roku zgodę warunkową na dokonanie koncentracji. Decyzji takich, uzależniających koncentrację od spełnienia określonych warunków, od 2004 roku było raptem 12 (na ponad 1320 rozstrzygnięć w sprawach koncentracji).

Koszyk Lidla a koszyk Leclerca – warunki reklamy porównawczej

Porównywane towary muszą być względem siebie zamienne, czyli zaspokajać te same potrzeby lub mieć te same cele – co nie oznacza, że muszą być identyczne. Nade wszystko jednak reklama porównawcza nie może wprowadzać w błąd.

Czy UOKiK może karać za reklamę wprowadzającą w błąd?

Jeśli działanie stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową narusza zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK może podjąć działania zmierzające do wyeliminowania tej praktyki.

Rok zakazów koncentracji?

Prezes UOKiK, wyznaczając rynki właściwe dla Empiku i Merlina, w niedostatecznym stopniu uwzględniła wyznacznik czasowy, który może mieć wpływ na ocenę koncentracji. Zmienna w czasie jest nie tylko pozycja rynkowa uczestników, ale także odrębność rynków.

PGE nie przejmie Energi

Choć PGE wskazywała na pozytywne skutki koncentracji, takie jak wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju, Prezes UOKiK uznała, że ewentualne korzyści nawet nie zrównoważą ograniczeń konkurencji będących efektem połączenia obu firm.

Wyjaśnienia UOKiK w sprawie kar nie wiążą sądów

Przy orzekaniu o wysokości kary sądy powinny się kierować zasadą proporcjonalności, czyli uzależniać jej wysokość od przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktu będącego przedmiotem zakazanej praktyki, a nie od ogółu przychodów przedsiębiorcy.