konkurencja

Klauzule abuzywne w „cyklu życia” umowy z konsumentem

Świadome lub nieświadome stosowanie w umowach z konsumentami klauzul, które zostały uznane (lub mogą zostać uznane) za abuzywne, może przysporzyć przedsiębiorcy wielu kłopotów, także finansowych.

E-commerce: regulaminy sklepów internetowych

Czy najpopularniejsze klauzule niedozwolone staną się dozwolone, jeśli sformułujemy je inaczej?

Poddając się ADR, przedsiębiorca może pozyskać klientów

Już wkrótce konsumenci mogą zyskać nowe możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Stworzą je planowane regulacje UE dotyczące polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich. Wprowadzone rozwiązania mogą przynieść korzyści również przedsiębiorcom.

Ograniczenie dostępu do akt leniency – uchwała ECN po sprawie Pfleiderer

Kolejny efekt sprawy Pfleiderer – Europejska Sieć Konkurencji popiera szeroką ochronę materiałów z akt leniency.

Klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach deweloperskich

Jakie postanowienia nie mogą się znaleźć w umowie deweloperskiej i co może zrobić nabywca, jeżeli jednak się w niej znalazły.

Założenia nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Na początku kwietnia informowaliśmy o pracach UOKiK nad nowelizacją ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Ostatnio ujawnione zostały szczegóły koncepcji zmian.