konkurencja

UOKiK konsultuje kolejne projekty

Prezes UOKiK konsultuje projekt wyjaśnień dotyczących decyzji zobowiązujących. Zakończyły się tymczasem konsultacje projektu założeń zmiany ustawy, krytykowanego szczególnie głośno przez przedsiębiorców.

By przedsiębiorca był syty i konsument cały

Jak osiągnąć równowagę mimo nierównowagi profesjonalnych i nieprofesjonalnych stron stosunków umownych, piszemy w trzecim już wydaniu tematycznym Portalu Procesowego.

Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną

Oceniając, czy umowa zawierająca niedozwolone klauzule umowne powinna być w całości nieważna, czy też może pozostać w mocy w pozostałym zakresie, nie można uprzywilejowywać konsumenta. Przepisy krajowe mogą być jednak korzystniejsze dla konsumenta.

Klauzule abuzywne w „cyklu życia” umowy z konsumentem

Świadome lub nieświadome stosowanie w umowach z konsumentami klauzul, które zostały uznane (lub mogą zostać uznane) za abuzywne, może przysporzyć przedsiębiorcy wielu kłopotów, także finansowych.

E-commerce: regulaminy sklepów internetowych

Czy najpopularniejsze klauzule niedozwolone staną się dozwolone, jeśli sformułujemy je inaczej?

Poddając się ADR, przedsiębiorca może pozyskać klientów

Już wkrótce konsumenci mogą zyskać nowe możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Stworzą je planowane regulacje UE dotyczące polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich. Wprowadzone rozwiązania mogą przynieść korzyści również przedsiębiorcom.