infrastruktura

Nowe zasady dopuszczania taboru zagranicznego na polski rynek kolejowy

14 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, który przewiduje automatyczne dopuszczanie pojazdu kolejowego do eksploatacji w przypadku, gdy pojazd posiada już takie dopuszczenie na terenie innego kraju UE.

Rozwiązywanie sporów w kontraktach FIDIC

Powszechnie stosowane kontrakty budowlane oparte na warunkach kontraktowych FIDIC swoją popularność zawdzięczają m.in. rozbudowanym procedurom rozwiązywania sporów.

Prawa pasażerów w ruchu kolejowym

Od lipca będą w Polsce obowiązywać postanowienia rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Urząd Transportu Kolejowego rośnie w siłę

Szykuje się kolejna zmiana ustawy o transporcie kolejowym. Tym razem ustawodawca planuje wzmocnienie pozycji regulatora rynku.

Przepisem w reklamę?

Mieszkańcy skarżą się do Rzecznika Praw Obywatelskich na uciążliwe reklamy świetlne i dźwiękowe umieszczane tuż przy budynkach mieszkalnych. RPO zwraca uwagę na niedostateczną legislację w tym zakresie.

Jak wspomóc kolej

Środki unijne na inwestycje kolejowe są, brakuje jednak niezbędnych do ich wykorzystania środków z budżetu państwa oraz odpowiednich instytucji prawa.