globalna mobilność

Długoterminowe zatrudnianie obywateli Rosji, Ukrainy i Białorusi w Polsce

Wprowadzane stopniowo ułatwienia w zakresie zatrudniania w Polsce obywateli Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi, a także Gruzji i Mołdowy wciąż obejmują rozwiązania przydatne głównie przy krótkoterminowym zatrudnieniu.

Surowe sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Co grozi pracodawcy nielegalnie zatrudniającemu cudzoziemców i cudzoziemcowi nielegalnie pracującemu w Polsce, wyjaśnia Magdalena Świtajska z Zespołu Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy.