energetyka

Znaczenie prawne bonifikat w dostawach energii elektrycznej

Bonifikaty, o których stanowi art. 45a ust. 3 Prawa energetycznego, nie mają charakteru odszkodowania. Nie można ich utożsamiać z karą ustawową, karą umowną ani świadczeniem gwarancyjnym.

Znaczenie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dla stron umów dotyczących energii elektrycznej

Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci wiążą strony umów dotyczących dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej lub strony umów kompleksowych w całości, o ile strony nie uzgodnią inaczej w umowie.

Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych mają znaczenie przy ocenie warunków przyłączenia

Niebagatelne znaczenie planów rozwoju dla oceny warunków przyłączenia znalazło wreszcie jasny wyraz w orzecznictwie. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, którym zdaje się zmieniać dotychczasową linię orzeczniczą w zakresie oceny istnienia warunków przyłączenia.

Nowelizacja ustawy o OZE – opóźnienie nowego systemu wsparcia

Celem nowelizacji jest opóźnienie wprowadzenia zmian w systemie wsparcia OZE przewidzianych w rozdziale 4 ustawy o OZE. Przepisy modyfikujące istniejący system wsparcia dla OZE oraz wprowadzające nowy system oparty na aukcjach wejdą w życie nie 1 stycznia, tylko 1 lipca 2016 r.

Audyty efektywności energetycznej wciąż nieobowiązkowe

Obowiązek przeprowadzania audytów efektywności energetycznej miał zostać implementowany do polskiego prawa jeszcze w 2015 r., na razie jednak się na to nie zanosi.

O regulacjach sektora energetycznego trzeba myśleć globalnie

Przy okazji rozmów o TTIP pojawiła się szansa na zniesienie ograniczeń w eksporcie amerykańskiej ropy i gazu, które obowiązują od 1938 roku. W Europie wzrosłoby bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych, a USA, konkurując na rynku europejskim, wzmocniłyby wschodnie rubieże NATO.