energetyka

Nowelizacja ustawy o OZE – opóźnienie nowego systemu wsparcia

Celem nowelizacji jest opóźnienie wprowadzenia zmian w systemie wsparcia OZE przewidzianych w rozdziale 4 ustawy o OZE. Przepisy modyfikujące istniejący system wsparcia dla OZE oraz wprowadzające nowy system oparty na aukcjach wejdą w życie nie 1 stycznia, tylko 1 lipca 2016 r.

Audyty efektywności energetycznej wciąż nieobowiązkowe

Obowiązek przeprowadzania audytów efektywności energetycznej miał zostać implementowany do polskiego prawa jeszcze w 2015 r., na razie jednak się na to nie zanosi.

O regulacjach sektora energetycznego trzeba myśleć globalnie

Przy okazji rozmów o TTIP pojawiła się szansa na zniesienie ograniczeń w eksporcie amerykańskiej ropy i gazu, które obowiązują od 1938 roku. W Europie wzrosłoby bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych, a USA, konkurując na rynku europejskim, wzmocniłyby wschodnie rubieże NATO.

TTIP: szanse i zagrożenia dla europejskiego przemysłu energetycznego i energochłonnego

Podpisanie umowy o partnerstwie transatlantyckim mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Europy. Sęk w tym, jak wytrzymać konkurencję z amerykańskimi przedsiębiorstwami, które już teraz korzystają z taniej energii i nie muszą przestrzegać ograniczeń dotyczących emisji CO2.

Dekarbonizacja gospodarek Unii Europejskiej – jak to działa

Sprawa dekarbonizacji gospodarek krajów UE, w szczególności Polski, budzi ogromne emocje. Zapis o dekarbonizacji gospodarki, jako jeden z pięciu priorytetów unii energetycznej, znalazł się w komunikacie Komisji Europejskiej zatytułowanym „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”.

Projekt reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2

15 lipca 2015 r. Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy zmieniającej dotychczasową dyrektywę 2003/87/EC ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.