energetyka

Uwolnienie cen gazu dla sektora hurtowego w Polsce

19 lutego 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał komunikat w sprawie zwolnienia z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym.

Stanisław M. Pietruszko: Słoneczna energia elektryczna ma ogromny potencjał

Rozmowa z dr. Stanisławem M. Pietruszko, prezesem Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, twórcą Centrum Fotowoltaiki na Politechnice Warszawskiej o perspektywach rozwoju słonecznej energii elektrycznej w Polsce.

Zmiana warty na rynku fuzji i przejęć

Czasy, kiedy to firmy zachodnie dokonywały spektakularnych inwestycji M&A na rynkach azjatyckich, mamy za sobą.

Czy zabraknie prądu dla lampek na choince?

Za kilka dni zasiądziemy przy wigilijnym stole. Jak co roku ozdobimy choinkę bombkami i lampkami. Jednak w przyszłości może zabraknąć prądu na zapalenie choinkowych lampek, a kolację wigilijną zmuszeni będziemy zjeść przy świecach.

Nowe przepisy dotyczące energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych

Z początkiem 2013 roku wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczącego energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Zwiększy ono udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Inwestor może mieć wgląd w ekspertyzę wpływu przyłączenia na sieć

Orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przełamuje monopol przedsiębiorstw energetycznych na informację o stanie sieci elektroenergetycznej w postępowaniach o przyłączenie.