energetyka

Recydywa nie popłaca

Uprzednie ukaranie na podstawie ustawy Prawa energetyczne przemawia za wyższym wymiarem kary.

Każdemu stosownie do możliwości

Kara nakładana przez Prezesa URE powinna uwzględniać możliwości finansowe karanego przedsiębiorcy. Ocena tych możliwości nie powinna się przy tym ograniczać do uwzględnienia jego przychodu.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

Wybrane zagadnienia dla branży gazowej

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy z branży energetycznej.

Rozsądne regulacje dotyczące gazu łupkowego to korzyści nie tylko dla inwestorów

Rozmowa z Weroniką Pelc, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Doradztwa dla Sektora Energetycznego, oraz z Michałem Barłowskim, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji, o inwestycjach w gaz łupkowy w Polsce.

Postępująca liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce

W tym roku planowane jest rozpoczęcie częściowego uwolnienia rynku gazu ziemnego w Polsce. Liberalizacja może oznaczać zwiększenie konkurencji oraz zmianę cen gazu ziemnego na rynku.