energetyka

Rozsądne regulacje dotyczące gazu łupkowego to korzyści nie tylko dla inwestorów

Rozmowa z Weroniką Pelc, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Doradztwa dla Sektora Energetycznego, oraz z Michałem Barłowskim, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji, o inwestycjach w gaz łupkowy w Polsce.

Postępująca liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce

W tym roku planowane jest rozpoczęcie częściowego uwolnienia rynku gazu ziemnego w Polsce. Liberalizacja może oznaczać zwiększenie konkurencji oraz zmianę cen gazu ziemnego na rynku.

Uwolnienie cen gazu dla sektora hurtowego w Polsce

19 lutego 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał komunikat w sprawie zwolnienia z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym.

Stanisław M. Pietruszko: Słoneczna energia elektryczna ma ogromny potencjał

Rozmowa z dr. Stanisławem M. Pietruszko, prezesem Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, twórcą Centrum Fotowoltaiki na Politechnice Warszawskiej o perspektywach rozwoju słonecznej energii elektrycznej w Polsce.

Zmiana warty na rynku fuzji i przejęć

Czasy, kiedy to firmy zachodnie dokonywały spektakularnych inwestycji M&A na rynkach azjatyckich, mamy za sobą.

Czy zabraknie prądu dla lampek na choince?

Za kilka dni zasiądziemy przy wigilijnym stole. Jak co roku ozdobimy choinkę bombkami i lampkami. Jednak w przyszłości może zabraknąć prądu na zapalenie choinkowych lampek, a kolację wigilijną zmuszeni będziemy zjeść przy świecach.