bankowość i finansowanie

Rachunki powiernicze – rok od wejścia w życie ustawy deweloperskiej

Mieszkaniowy rachunek powierniczy funkcjonuje już rok, ale banki nie oferują deweloperom zbyt dużego wyboru. Do tego dostęp do takiego rachunku dla mniejszych deweloperów może być ograniczony.

Program Inwestycje Polskie

Polska chce wspierać potencjalnie rentowne inwestycje infrastrukturalne bez powiększania długu publicznego.

Po co instytucji finansowej paszport?

Instytucje finansowe zarejestrowane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą swobodnie świadczyć usługi finansowe na terenie innych państw członkowskich. Dzieje się tak za sprawą zasady jednolitego paszportu (tzw. single passport rule).

Przyszłość sekurytyzacji

Efektem niedawno opublikowanych rekomendacji Financial Stability Board może być bardziej rygorystyczne uregulowanie transakcji sekurytyzacyjnych.

Czym grozi niesporządzenie lub niezłożenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego

Prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego i złożenie go do rejestru sądowego jest obowiązkiem członków zarządu spółki lub wspólników prowadzących sprawy spółki. Jego niewypełnienie grozi odpowiedzialnością korporacyjną i cywilną, a także karną.

Nowe regulacje w zakresie „shadow banking” – próba uporządkowania

Przy okazji głośnych w ostatnich tygodniach wydarzeń związanych z firmami Amber Gold oraz Finroyal coraz częściej w powszechnym obiegu pojawia się pojęcie „shadow banking”.