arbitraż

Arbitraż w sporach domenowych

Dr Damian Flisak z Zespołu Technologie, Media, Telekomunikacja kancelarii Wardyński i Wspólnicy został arbitrem w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

W Wiedniu o arbitrażu

O naturze arbitrażu oraz o roli arbitra jako zarządzającego sporem będą dyskutować uczestnicy konferencji „International Commercial Arbitration – Austrian/Polish Twin Conference”.

(Nie)korzystne rozstrzygnięcie sądu polubownego

Czasem korzystne dla wierzyciela rozstrzygnięcie sądu polubownego może okazać się dla niego zupełnie nieprzydatne.