arbitraż

Przegląd orzecznictwa dotyczącego sporów o domeny .eu

Czeski Sąd Arbitrażowy we współpracy z Westfalskim Uniwersytetem Wilhelma w Münsterze przygotował opracowanie zawierające podsumowanie orzeczeń zespołów orzekających w najbardziej dyskutowanych kwestiach dotyczących sporów o domeny .eu.

O arbitrażu na konferencji Europejskiego Forum Regionalnego IBA w Warszawie

Wśród licznych sesji i warsztatów listopadowej konferencji Europejskiego Forum Regionalnego IBA znajdzie się też warsztat poświęcony praktycznym aspektom postępowań arbitrażowych.

K.p.c. to nie wszystko

Zdarza się, że Kodeks postępowania cywilnego nie daje satysfakcjonującej odpowiedzi na powstałe zagadnienie procesowe. W takiej sytuacji warto mieć na względzie, że może się ona kryć w innym, mniej oczywistym źródle.

Wybrano władze ostatnio powołanego Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu

Przewodniczącym nowego polskiego sądu arbitrażowego zajmującego się rozstrzyganiem sporów między podmiotami sportowymi został Paweł Mazur, doradca kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Poddając się ADR, przedsiębiorca może pozyskać klientów

Już wkrótce konsumenci mogą zyskać nowe możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Stworzą je planowane regulacje UE dotyczące polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich. Wprowadzone rozwiązania mogą przynieść korzyści również przedsiębiorcom.

Róża Thun: Procedury ADR tańsze i wygodniejsze dla przedsiębiorców niż sądy

Rozmowa z Różą Thun, poseł do Parlamentu Europejskiego, członkiem Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, o nowej inicjatywie Komisji Europejskiej w zakresie rozstrzygania sporów konsumenckich.