arbitraż

Spory inwestor – państwo w umowie TTIP: o co to całe zamieszanie?

Mechanizm rozstrzygania sporów inwestor – państwo, który może znaleźć się w Transatlantyckim Pakcie o Partnerstwie w Dziedzinie Handlu i Inwestycji, wywołuje coraz głośniejsze kontrowersje po obu stronach Atlantyku, także w Polsce. Czy słusznie?

Czy ADR usprawnią rozwiązywanie sporów konsumenckich?

Projekt założeń ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przewiduje wprowadzenie systemu ADR, czyli systemu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, gwarantującego rozwiązywanie sporów konsumenckich poprzez mediację lub arbitraż, a nie przez sądy powszechne.

Gdy Niemiec reprezentuje Polaka przed sądem arbitrażowym w Londynie

Wytyczne IBA dotyczące zastępstwa procesowego w międzynarodowym arbitrażu: próba ujednolicenia zasad obowiązujących pełnomocników w postępowaniach arbitrażowych.

Czy arbitraż faktycznie jest poufny

Gdy sąd powszechny rozstrzyga kwestie z postępowania polubownego, rozprawa nie powinna być jawna.

Czy wyrok sądu domenowego jest ostateczny?

Pomimo wszystkich ograniczeń postępowanie polubowne nadal stanowi najatrakcyjniejszy sposób zwalczania nieuprawnionych rejestracji domen internetowych dla właścicieli praw.

Biedronka przegrała w sporze domenowym

Nawet „silny” znak towarowy nie gwarantuje uprawnionemu ochrony we wszystkich okolicznościach.