administracja

357
02 | 07 | 2015

Gdy pismo zostanie wysłane za pośrednictwem innego operatora, termin też będzie zachowany

Obecna regulacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i Prawa pocztowego jest na tyle zawiła, że nie można z miejsca odrzucać pisma wniesionego za pośrednictwem innego operatora niż operator wyznaczony. Kłóci się to bowiem z ochroną konstytucyjnego prawa do sądu.

332
03 | 06 | 2015

Sąd administracyjny wyrokiem zastąpi decyzję

Prawdopodobnie najważniejszą, choć jednocześnie najbardziej kontrowersyjną zmianą wynikającą z ogłoszonej niedawno nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest umożliwienie sądom administracyjnym merytorycznego orzekania.

353
03 | 06 | 2015

WSA będzie mógł samodzielnie uwzględnić skargę kasacyjną

Opublikowana niedawno nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje, że wojewódzki sąd administracyjny, od którego wyroku złożona zostanie skarga kasacyjna, będzie mógł samodzielnie tę skargę uwzględnić.

303
03 | 06 | 2015

Zarzuty do interpretacji podatkowej będą wiązać sąd

Nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadza związanie sądu administracyjnego zarzutami skargi, jeśli skarga dotyczy indywidualnej interpretacji podatkowej.

355
03 | 06 | 2015

Ocena prawna i wskazania co do załatwienia sprawy będą wiązać szerzej

Uchwaloną nowelizacją ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi rozszerza się zakres związania oceną prawną i wskazaniami co do sposobu załatwienia sprawy przez organ administracji. Powinno się to przyczynić do szybszego załatwiania spraw.

55
03 | 06 | 2015

Postępowanie przed sądami administracyjnymi w trybie uproszczonym – nowe zasady

Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi znacząco modyfikuje zasady prowadzenia jednego z postępowań szczególnych – postępowania uproszczonego.