administracja

Zarzuty do interpretacji podatkowej będą wiązać sąd

Nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadza związanie sądu administracyjnego zarzutami skargi, jeśli skarga dotyczy indywidualnej interpretacji podatkowej.

Ocena prawna i wskazania co do załatwienia sprawy będą wiązać szerzej

Uchwaloną nowelizacją ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi rozszerza się zakres związania oceną prawną i wskazaniami co do sposobu załatwienia sprawy przez organ administracji. Powinno się to przyczynić do szybszego załatwiania spraw.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi w trybie uproszczonym – nowe zasady

Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi znacząco modyfikuje zasady prowadzenia jednego z postępowań szczególnych – postępowania uproszczonego.

Nowe kompetencje referendarzy sądowych

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi referendarze sądowi zyskają szereg nowych uprawnień. Modyfikacji ulegną także zasady zaskarżania wydawanych przez nich orzeczeń.

Inne zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Kwietniowa nowelizacja p.p.s.a. modyfikuje aż 81 artykułów i jest największą dotychczas nowelizacją tej ustawy. Ponieważ nie sposób opisać wszystkich zmian w jednym wydaniu portalu, poniżej prezentujemy opis istotniejszych, interesujących zmian, którym nie poświęcono osobnych artykułów.

Znacząca nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Szykuje się spora zmiana w postępowaniach sądowoadministracyjnych: nowelizacja, która wejdzie w życie 15 sierpnia 2015 roku, przewiduje ponad 80 zmian, w tym bardzo istotne.