By przedsiębiorca był syty i konsument cały


Jak osiągnąć równowagę mimo nierównowagi profesjonalnych i nieprofesjonalnych stron stosunków umownych, piszemy w trzecim już wydaniu tematycznym Portalu Procesowego.

Ochrona konsumenta od dłuższego czasu pozostaje w centrum uwagi legislatorów krajowych i Komisji Europejskiej. Konsumenta, uznanego za słabsze ogniwo w relacji z przedsiębiorcą w umowach konsumenckich, oprócz zapisów dyrektyw czy ustaw bronią też rozliczne instytucje czy rzecznicy. Przedsiębiorcy nietrudno jest się więc pogubić w tym gąszczu przepisów, ich interpretacji i stosowania w praktyce.

Artykuły prezentowane w trzecim już wydaniu tematycznym Portalu Procesowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy mają na celu wskazanie, jak przedsiębiorca powinien respektować uprawnienia konsumentów bez uszczerbku dla swoich praw w relacjach z nimi.

Koncentrujemy się na zagadnieniu tzw. klauzul abuzywnych w umowach konsumenckich, które mogą znaleźć się w indywidualnych umowach z konsumentami, bądź w ogólnych warunkach umów stosowanych przez przedsiębiorców. A jest w czym wybierać, gdyż rejestr takich klauzul przekroczył dawno już liczbę trzech tysięcy.

Drugim obszarem naszego zainteresowania są alternatywne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich. Jest to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, o czym mówi w wywiadzie, którego uprzejmie zgodziła się nam udzielić, Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun.

ADR mogą już obecnie okazać się dobrym narzędziem marketingowym dla solidnych dostawców towarów i usług dla konsumentów. Wyroki Trybunału Europejskiego są i zapewne długo pozostaną jednym z ważniejszych sposobów interpretowania praw ochrony konsumentów. Warto zapoznać się z wyważonym stanowiskiem Trybunału w tej sprawie w jednym z jego ostatnich orzeczeń.

dr Ewa Butkiewicz