Archiwum autora: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Czy możliwe jest zawezwanie do próby ugodowej podmiotu niemającego siedziby w Polsce?

Zdarza się czasem, że kierując taką samą sprawę do różnych sądów spotkamy się z wykluczającymi się stanowiskami. Tak się stało w przypadku zawezwania w Polsce spółki włoskiej do próby ugodowej. Dwa sądy odmiennie oceniły jurysdykcję krajową w tej sprawie.

Wekslowy know-how

Wystarczy wpisać do wyszukiwarki Google hasło „problem z wekslem”, żeby w ciągu pół sekundy pojawiło się 254 000 wyników. Pobieżna analiza wskazuje, że weksel stał się zmorą w obrocie gospodarczym.

Kiedy można rozwiązać umowę o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste

Czy niewzniesienie budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – wbrew zobowiązaniu umownemu – zawsze uzasadnia rozwiązanie umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste? No to pytanie odpowie wkrótce Sąd Najwyższy.

Koniec odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych

Po wejściu w życie przyjętej ostatnio przez Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie w sprawach między przedsiębiorcami będzie prowadzone dokładnie w taki sam sposób jak inne sprawy cywilne.

Spotkanie w londyńskich dokach – współpraca europejska w sprawach karnych pod lupą ekspertów

22 września liczba prawników-karnistów na ulicach Londynu zwiększyła się o 60 – tylu bowiem obrońców przyjechało na coroczny zjazd organizacji Fair Trials International i uczestniczyło w dyskusjach panelowych Legal Experts Advisory Panel.