Archiwum autora: Aleksandra Łukowska

Wino marki Kenzo?

Czy samo noszenie danego imienia uprawnia do jego rejestracji jako znaku towarowego? Czy zgłoszenie słownego znaku towarowego dla towarów i usług z innej klasy niż towary sygnowane identycznym znakiem renomowanym wyklucza rejestrację takiego znaku towarowego? Na te pytania odpowiedział ostatnio Sąd.

Korzystanie z cudzej bazy danych

Jaki jest zakres prawnej ochrony baz danych? Czy legalni użytkownicy mogą z nich korzystać w sposób nieograniczony? Czy twórca bazy danych może ograniczać do niej dostęp? Na te i podobne pytania musiały odpowiedzieć sądy w związku ze sporem pomiędzy liniami lotniczymi Ryanair a spółką prowadzącą wyszukiwarkę tanich biletów lotniczych w Internecie – PR Aviation.

Dwa reżimy umów w budownictwie

W praktyce inwestycji budowlanych umową o roboty budowlane strony często nazywają każdą umowę dotyczącą prowadzenia prac na budowie. Tymczasem duża część umów zawieranych w budownictwie to umowy o dzieło.

Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC

Zawieszenie i wznowienie robót jest klasyczną instytucją tzw. czerwonego FIDIC-a, nieuregulowaną bezpośrednio w polskim prawie, ale dozwoloną na zasadzie swobody zawierania umów. W praktyce inwestycji w Polsce klauzula ta nierzadko podlega dodatkowym modyfikacjom przerzucającym ryzyka jej stosowania na wykonawcę.