Archiwum autora: Weronika Pelc

Rozsądne regulacje dotyczące gazu łupkowego to korzyści nie tylko dla inwestorów

Rozmowa z Weroniką Pelc, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Doradztwa dla Sektora Energetycznego, oraz z Michałem Barłowskim, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji, o inwestycjach w gaz łupkowy w Polsce.

Wypłata zaliczki na dywidendę a zmiany w strukturze własnościowej spółki z o.o.

Transakcja, której towarzyszy umorzenie udziałów, obniżenie kapitału czy podział przez wydzielenie wraz z obniżeniem w okresie między wypłatą zaliczki na dywidendę a uchwałą o podziale zysku może wpłynąć na zasadność zaliczki uprzednio przyznanej.

Nowe przepisy dotyczące energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych

Z początkiem 2013 roku wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczącego energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Zwiększy ono udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Inwestor może mieć wgląd w ekspertyzę wpływu przyłączenia na sieć

Orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przełamuje monopol przedsiębiorstw energetycznych na informację o stanie sieci elektroenergetycznej w postępowaniach o przyłączenie.

Zmieniona wycena spółek celowych i projektów – nowe zasady wsparcia dla odnawialnych źródeł energii

Nowe propozycje dotyczące projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii przedstawione na konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki 29 maja 2012 roku.

Na jakie wsparcie mogą liczyć odnawialne źródła energii?

Nowe propozycje dotyczące projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii przedstawione na konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki 29 maja 2012 roku.