Archiwum autora: Tomasz Krzywański

Podatek od sprzedaży detalicznej

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ogłoszono po raz pierwszy w styczniu tego roku i od tamtego czasu był przedmiotem wielu dyskusji i poprawek. Wreszcie 30 lipca Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą do naszego systemu fiskalnego zupełnie nową daninę publiczną. Ma ona wejść w życie 1 września br. Kogo obejmie podatek od sprzedaży detalicznej, jaka będzie jego wysokość i w jaki sposób będzie się go rozliczać?

Kiedy beneficjenci muszą wyjść z cienia

Wprowadzenie globalnego standardu OECD dotyczącego automatycznej wymiany informacji finansowych oraz doprowadzenie przez Stany Zjednoczone do ogólnoświatowej implementacji FATCA spowodowało, że struktury, które do tej pory zapewniały poufność, będą musiały partycypować w obowiązkowym, międzynarodowym systemie wymiany informacji podatkowych. Dotyczy to zwłaszcza trustów i fundacji.

Co się odwlecze, to nie uciecze – czyli odnawialny obowiązek podatkowy przy spadkach i darowiznach

Benjamin Franklin zwykł mawiać, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Dla spadkobierców to drugie często bywa konsekwencją pierwszego w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań podatkowych. Ustawodawca zadbał o to, aby upływ czasu nie likwidował obowiązków podatkowych związanych ze spadkiem po osobie zmarłej nawet kilka dziesięcioleci wstecz. Obowiązki te mogą bowiem ulec odnowieniu wskutek pewnych zdarzeń przewidzianych w ustawie.

Opodatkowanie starych spadków – dylemat na dużą skalę

W orzecznictwie panuje rozbieżność co do tego, czy przy ustalaniu wysokości podatku od spadków przyjmuje się stawki procentowe obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, czy w dniu wydania przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość podatku.

Zmiana przepisów prawa spadkowego

Nowe zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi odziedziczone po zmarłym to najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą między innymi przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi w życie z dniem 18 października 2015 r.

Czy polskie sądy uwierzą w trust?

W ostatnich latach wprowadzanie zachodnich wzorców do prawa polskiego następowało zazwyczaj za pośrednictwem prawa unijnego. Europa ma nam do zaoferowania zdecydowanie więcej, jednak po niektóre instytucje musimy sięgnąć sami. Jedną z nich, coraz śmielej pukającą do naszych drzwi, jest trust. Czy zostanie w Polsce powitany z radością?