Archiwum autora: Stanisław Gordziałkowski

Koniec z uprzywilejowaniem dowodowym dla funduszy w relacji z konsumentem

Wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu pozbawione zostały mocy dowodowej dokumentu urzędowego w przypadku sporu z konsumentem.

Czy były członek zarządu spółki z o.o. wpisany do rejestru będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania niewypłacalnej spółki

Nie każdy członek zarządu wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego odpowie za długi niewypłacalnej spółki z o.o. Istotne jest, czy faktycznie pełnił tę funkcję w okresie, gdy spółka zaprzestała wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Kiedy bank może sprzedać wierzytelność kredytową bez zgody dłużnika?

Banki mogą wyzbywać się kłopotliwych wierzytelności, np. sprzedając je firmom windykacyjnym. Możliwość ta jest jednak obwarowana szczegółowymi wymogami wynikającymi m.in. z istnienia tzw. tajemnicy bankowej.