Archiwum autora: Rafał Kuchta

Outsourcing nie pozwoli uniknąć odpowiedzialności za marketing telefoniczny bez zgody

Uchwałą z 17 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że podmiot prowadzący marketing bezpośredni z użyciem automatycznych systemów wywołujących (w sprawie chodziło o SMS-y reklamowe) ponosi odpowiedzialność za nieuzyskanie zgody odbiorców także wtedy, gdy zlecił prowadzenie marketingu firmie zewnętrznej.

Gdy internet konkuruje z telewizją

W wyroku w sprawie New Media Online Trybunał Sprawiedliwości UE wyjaśnił, kiedy portal internetowy gazety można uznać za audiowizualną usługę medialną na żądanie.

Zmiany w odsetkach maksymalnych i ustawowych

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości odsetek maksymalnych i ustawowych, dotyczące zarówno odsetek kapitałowych, jak i odsetek za opóźnienie.

Kilka słów o projekcie regulacji schematów płatniczych

Planowane zmiany przepisów mogą spowolnić rozwój innowacyjnych usług płatniczych.

Czy wolno strzelać do drona?

Ochrona posiadania nieruchomości przed dronami w drodze obrony koniecznej jest dopuszczalna jedynie wyjątkowo.

Publiczne hotspoty WiFi a odpowiedzialność prawna

Obowiązujące przepisy rodzą wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności osób nieodpłatnie udostępniających sieć bezprzewodową. Rozstrzygnie je zapewne orzeczenie TSUE.