Archiwum autora: Radosław Teresiak

Kontrola do kontroli

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli to przykład gry pozorów w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

„Recertyfikacja” wykreślonej a działającej agencji zatrudnienia

Dlaczego warto zdążyć przed organem, wyjaśniają dr Szymon Kubiak i Radosław Teresiak z Zespołu Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Czy warto powołać się na przedawnione zobowiązania podatkowe w postępowaniu z nieujawnionych źródeł przychodu?

Powołanie się na dochody, od których podatek nie jest już należny ze względu na przedawnienie, nie chroniło do tej pory podatników przy „wymiarze” podatku od dochodów nieujawnionych. Nadzieję na zmianę daje wyrok WSA w Białymstoku z 17 lutego 2010 r.

Czy reklamując firmę powinniśmy obawiać się kontroli skarbowej?

Radosław Teresiak z Zespołu Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy analizuje dodany w lipcowej nowelizacji art. 7d ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej.

Nowe uprawnienia organów kontroli skarbowej

Kiedy instytucja finansowa ujawni organom kontroli skarbowej dane identyfikujące posiadacza rachunku bankowego? Radosław Teresiak z Zespołu Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy analizuje nowy art. 7d ust. 1 Ustawy o kontroli skarbowej.

Co musi o nas wiedzieć kontrola skarbowa

Z końcem lipca 2010 roku weszła w życie zmiana ustawy o kontroli skarbowej. Na uwagę zasługuje art. 7c rozszerzający obowiązki przedsiębiorców w zakresie udzielania informacji organom kontroli skarbowej.