Archiwum autora: Radosław Teresiak

Decyzja o zabezpieczeniu potencjalnych zobowiązań podatkowych

Organy kontroli skarbowej, aby zabezpieczyć potencjalne zobowiązania podatkowe kontrolowanego podatnika, zwykle występują ze stosownym wnioskiem do urzędu skarbowego. Taka praktyka budzi jednak wątpliwości natury formalnej.

Czy wiata jest budynkiem?

Jeżeli pytanie takie zadaje się w celu ustalenia wymiaru podatku, nie wystarczy zajrzeć do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Szykują się masowe umorzenia postępowań kontrolnych w urzędach kontroli skarbowej

W Dzienniku Ustaw z 17 grudnia 2012 roku opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej.

Pyrrusowe zwycięstwo

Mimo pozornie korzystnego dla podatników wyroku Trybunału Konstytucyjnego organy podatkowe (organy kontroli skarbowej) nadal będą mogły w sposób instrumentalny wykorzystywać postępowania karne skarbowe.

Dochody ukryte przed fiskusem nie przedawniają się

Pieniądze zarobione kilkanaście lat temu, w tym dochody uzyskane za granicą, które nie zostały opodatkowane w Polsce, mogą zostać opodatkowane przez organy podatkowe 75% sankcyjną stawką podatku dochodowego.

Jak długo trzeba przechowywać księgi podatkowe?

Jeżeli podatnik poniósł stratę i planuje ją rozliczać z dochodem uzyskanym w następnych latach podatkowych, musi przechowywać księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty nawet przez 11 lat.