Archiwum autora: Piotr Wcisło

Przed transakcją warto przypatrzeć się umowie (statutowi) nabywanej spółki

Uwagi na temat ograniczeń zbywania udziałów lub akcji wynikających z umowy spółki lub statutu.

Badanie prawne uchwał zgromadzenia wspólników

Wady prawne takich uchwał mogą mieć daleko idące skutki prawne, niekiedy podważające w ogóle gospodarczy sens dokonywania transakcji, wpływając na skuteczność czynności prawnych dokonanych przez spółkę.

Sprzedaż prowadzonej działalności gospodarczej (biznesu) a przeniesienie umów handlowych

Nabywca przedsiębiorstwa nie staje się automatycznie stroną umów handlowych zawartych w ramach działalności prowadzonej przez zbywcę. Na etapie planowania transakcji można jednak zadbać o to, by przeniesienie tych umów było jak najprostsze.

Wierzyciel bardziej chroniony niż dłużnik

Ryzyka dla bezpieczeństwa obrotu w kontekście regulacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Zdolność upadłościowa jako przesłanka dopuszczalności prowadzenia egzekucji grupowej wobec dłużnika

Polskie prawo przewiduje dwa tryby przymusowego egzekwowania wierzytelności: w trybie postępowania egzekucyjnego i w trybie postępowania upadłościowego. Ten drugi tryb wymaga jednak istnienia po stronie dłużnika tzw. zdolności upadłościowej.