Archiwum autora: Piotr Golędzinowski

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerwie bieg terminu przedawnienia

Bieg terminu przedawnienia nie zostanie na przykład przerwany w sytuacji, gdy wnioskodawca podejmuje drugą kolejną próbę ugodową, przy czym jest przekonany o braku możliwości zakończenia jej sukcesem.