Archiwum autora: Paweł Lasota

Ruchomy czas pracy – łatwiejsze godzenie życia osobistego z zawodowym

Nowelizacja Kodeksu pracy, która wejdzie w życie 23 sierpnia 2013 r., uregulowała instytucję tzw. ruchomego rozkładu czasu pracy, umożliwiającego pracownikom elastyczne kształtowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu.

Trybunał Konstytucyjny o przywróceniu do pracy i wynagrodzeniu za czas pozostawania bez pracy

Przepisy Kodeksu pracy pozwalające przywróconemu do pracy pracownikowi domagać się wypłaty wynagrodzenia za maksymalnie 3 miesiące pozostawania bez pracy są zgodne z konstytucją.

Jak liczebność zakładowej organizacji związkowej wpływa na jej uprawnienia

Nie wystarczy, że organizacja związkowa zrzesza wymaganą liczbę członków. Musi jeszcze poinformować o swojej liczebności pracodawcę, i to w określonym ustawowo terminie. Co jednak jeśli nie dopełni tego obowiązku?