Archiwum autora: Norbert Walasek

Nie tylko zarejestrowany znak towarowy może być przeszkodą dla rejestracji

Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni pojęcia używania oznaczenia w obrocie gospodarczym o zasięgu większym niż lokalny, w przypadku gdy oznaczenie to jest przeszkodą dla rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Przepis o wzorach przemysłowych do zmiany?

Trybunał Sprawiedliwości, orzekając w trybie prejudycjalnym, dokonał wykładni art. 17 dyrektywy w sprawie prawnej ochrony wzorów, który stanowi o kumulatywnej ochronie wynikającej z rejestracji wzoru przemysłowego i na podstawie prawa autorskiego.

Czy kolor może być znakiem towarowym?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny wypowiedział się w kwestii zdolności rejestracyjnej kombinacji kolorów jako znaku towarowego w sprawie CNH Global N.V. przeciwko Urzędowi ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Nabijanie butli niezgodne z prawem?

Czy powtórne użycie opakowania ze znakami towarowymi konkurencji może stanowić naruszenie praw do znaków towarowych.

Cudze znaki towarowe w nazwach domen?

Rejestracja nazw domen internetowych powinna się odbywać z poszanowaniem wcześniejszych praw innych osób.