Archiwum autora: Norbert Walasek

Podróbki na granicy

Służby celne rokrocznie wykrywają miliony podrobionych towarów, które tylko dzięki ich czujności nie trafiają na bazary, internetowe portale aukcyjne czy do sklepów.

Tranzyt podróbek pod kontrolą?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny wypowiedział się w kwestii tranzytu przez terytorium Wspólnoty towarów naruszających prawa własności intelektualnej, porządkując to zagadnienie.

Nielegalna sprzedaż jabłek?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że uprawniony z prawa do ochrony odmian roślin może podnieść roszczenia wobec nabywcy materiału rozmnożeniowego danej odmiany sprzedanego przez licencjobiorcę z naruszeniem umowy licencyjnej.

Sierp i młot jako znak towarowy?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w kwestii możliwości rejestracji godła ZSRR jako znaku towarowego. Zdaniem Trybunału uznać należy, że taki znak towarowy może być sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Butle gazowe raz jeszcze

Powtórne użycie opakowania (butli gazowej) ze znakami towarowymi konkurencji może stanowić naruszenie praw do znaków towarowych.

Znak „POLO” nie dla każdego

Sąd utrzymał w mocy decyzję OHIM uwzględniającą sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego „U.S. POLO ASSN.” Podstawą sprzeciwu było prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wobec podobieństwa oznaczenia do zarejestrowanego znaku „POLO-POLO”.