Archiwum autora: Norbert Walasek

OHIM powinien uwzględnić wyrok sądu krajowego, ale nie jest nim związany

Trudne relacje między orzeczeniami sądów krajowych i orzeczeniami organów UE w sprawach znaków towarowych.

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy – ochrona bez formalności

System ochrony wzorów wspólnotowych, stawiając na szybkość i łatwość uzyskania ochrony, wprowadza korzystne dla uprawnionego domniemanie ważności niezarejestrowanego wzoru, której skuteczne wzruszenie wymaga aktywności dowodowej drugiej strony sporu.

Prawo karne w ochronie praw własności intelektualnej w internecie

Powszechna dostępność sieci internetowej i wykonywanie za jej pośrednictwem wielu czynności do niedawna możliwych tylko w świecie rzeczywistym czyni z internetu miejsce częstych naruszeń cudzych praw, w tym praw własności intelektualnej.

Dobrze być mądrym przed szkodą

Warto pamiętać o możliwości zarejestrowania swojej domeny z wykorzystaniem nowych domen najwyższego poziomu, a także o wcześniejszym zabezpieczeniu swojego znaku towarowego przed wykorzystaniem go przez osobę trzecią w nazwie takiej nowej domeny.

Przegląd orzecznictwa dotyczącego sporów o domeny .eu

Czeski Sąd Arbitrażowy we współpracy z Westfalskim Uniwersytetem Wilhelma w Münsterze przygotował opracowanie zawierające podsumowanie orzeczeń zespołów orzekających w najbardziej dyskutowanych kwestiach dotyczących sporów o domeny .eu.

Domeny .eu tylko dla podmiotów z UE?

Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni pojęcia umowy licencyjnej w rozumieniu przepisów dotyczących rejestracji domen .eu. Może się okazać, że wiele domen .eu, z których korzystają przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej, nie powinno im przysługiwać.