Archiwum autora: Natalia Rutkowska

Komisja rozjemstwa w sporach według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)

Nowe warunki kontraktowe FIDIC kładą większy nacisk na polubowne rozstrzyganie sporów. Podejście to znalazło wyraz w zwiększeniu roli komisji rozjemstwa w sporach.

Dwie linie kolejowe obok siebie – czy to możliwe?

Ze względu na specyfikę inwestycji kolejowych i bezpieczeństwo ruchu kolejowego budowanie w sąsiedztwie linii kolejowych podlega ograniczeniom.

Nowa ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi coraz bliżej

W parlamencie zbliżają się do końca prace nad nową ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona wejść w życie jeszcze w tym roku.

Więcej zamówień in-house

Po licznych dyskusjach nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., znacząco rozszerza możliwość udzielania zamówień typu in-house.

Jednolity europejski dokument zamówienia

Jedną z ważniejszych zmian w ramach nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych jest wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który ma znacząco ułatwić wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia.

Zamówienia typu in-house

Pojęcie zamówienia typu in-house, tj. zamówienia udzielanego przez podmiot publiczny innemu podmiotowi publicznemu, nie jest obce polskiemu prawu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadza jednak bardzo duże zmiany w tym zakresie.