Archiwum autora: Monika Hartung

Jeszcze o poufności arbitrażu

Jednym z argumentów za poddaniem sporu pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego jest bardzo ważna dla przedsiębiorców poufność takiego rozstrzygnięcia. Jak jednak pokazuje orzecznictwo, do sądów powszechnych nie zawsze trafia argument o naturalnej poufności arbitrażu.

Gdy sprawa arbitrażowa trafia do sądu powszechnego

Jako zalety arbitrażu wymienia się zwykle poufność, szybkość i możliwość kontrolowania kosztów przez strony. W przypadku interwencji sądów powszechnych sprawa arbitrażowa traci jednak zwykle te zalety.

Czy arbitraż faktycznie jest poufny

Gdy sąd powszechny rozstrzyga kwestie z postępowania polubownego, rozprawa nie powinna być jawna.

Monika Hartung: Lepiej nie liczyć na uchylenie wyroku sądu arbitrażowego

Rozmowa z Moniką Hartung, wspólnikiem współodpowiedzialnym za Zespół Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o tym, co może być podstawą skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.

Gwarancja gwarancji nierówna

Gwarancja bankowa, choć jest powszechnie stosowaną formą zabezpieczenia wierzytelności, stanowi jedną z najbardziej dyskusyjnych instytucji w prawie polskim. W sytuacji spornej trzeba więc wnikliwie przeanalizować ustanawiające ją dokumenty.

Czy porozumienia marketingowo-promocyjne to opłaty półkowe?

Opłaty za przyjęcie towarów do sprzedaży stały się źródłem finansowego zmartwienia dla sieci handlowych. W ostatnich pięciu latach liczba procesów wytaczanych sieciom handlowym przez dostawców, najczęściej byłych, rośnie lawinowo.