Archiwum autora: Michał Przybył

Termin liczymy od pierwszego doręczenia

Jeśli strona w postępowaniu przed organami administracji jest reprezentowana przez kilku pełnomocników, a organ postanowi doręczyć pismo im wszystkim, mogą powstać wątpliwości, od którego doręczenia należy liczyć termin na wniesienie środka zaskarżenia. Niedawne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje właściwe rozwiązanie tego problemu.

Święta, święta i… po terminie

Okres Bożego Narodzenia zachęca do beztroskiego wypoczynku w gronie najbliższych. Jednak atmosfera pewnego rozluźnienia nie obejmuje, a w każdym razie obejmować nie musi, nieubłagalnie upływających terminów.

Skutki podpisania zwrotnego potwierdzenia odbioru

Orzeczenie NSA z początku września tego roku przypomina, jak istotne w dochodzeniu swoich praw przed sądem są pozornie drobne szczegóły.