Archiwum autora: Michał Gliński

Jak zwalczyć nieład w przestrzeni?

Jakość ładu przestrzennego w Polsce pozostawia sporo do życzenia. Głosy ubolewania nad niewydolnością instrumentów prawnych w tej materii coraz głośniej przebijają się do opiniotwórczych mediów i świadomości społecznej.

Ryzyka związane z nową ustawą deweloperską

Niedawno uchwalona ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nadal nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa przy zakupie nowego lokum.

Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wyłączenie części przedmiotu dzierżawy w zamian za prawo zakupu pozostałej części przez dzierżawcę na zasadzie pierwszeństwa to tylko jedno z rozwiązań, które wprowadza nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Trybunał Konstytucyjny uznał odmowę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości biurowo-warsztatowych w prawo własności za niezgodną z konstytucją.

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych

Przy rozliczeniu wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane częstym problemem jest ustalenie, czy roszczenie o zapłatę wynagrodzenia może być skutecznie podniesione nie tylko wobec wykonawcy, ale również inwestora.