Archiwum autora: Michał Barłowski

Sytuacja wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i postępowaniu upadłościowym

Postępowania przewidziane nowym prawem restrukturyzacyjnym mają być prowadzone nie w celu najwyższego zaspokojenia wierzycieli, ale w celu zapobieżenia niewypłacalności dłużnika przy poszanowaniu słusznych interesów wierzycieli. W konsekwencji takiego podejścia winna wzrosnąć zarówno szansa na zaspokojenie, jak i wysokość zaspokojenia wierzycieli.

Nieważne potrącenia wierzytelności

Porozumienia restrukturyzacyjne w spółkach stoją pod znakiem zapytania. Uchwała Sądu Najwyższego może spowodować, że zarządy nie będą chciały zawierać umów, które w przypadku upadłości jedynie narażą ich spółki na straty.

Czy grozi nam Detroit nad Wisłą

Polskie przepisy nie przyznają jednostkom samorządu terytorialnego zdolności upadłościowej. Szans na to, by uruchomić postępowanie ochronne przed wierzycielami, nie mają więc obecnie ani Warszawa, ani inne miasta.

Jak uzdrowić, a nie pogrążyć

Spora liczba upadłości, wciąż niewielka liczba restrukturyzacji i nadchodząca rewolucja w prawie upadłościowym to wystarczające powody, by poświęcić nieco uwagi dziedzinie prawa, która ma niezasłużenie złą opinię wśród przedsiębiorców

Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Wierzyciel spółki może pociągnąć członka zarządu do odpowiedzialności odszkodowawczej, jeśli nie złożono w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Obowiązek złożenia takiego wniosku spoczywa bowiem na każdym z członków zarządu spółki.

Michał Barłowski: Czeka nas rewolucja w prawie upadłościowym

Rozmowa z Michałem Barłowskim, wspólnikiem prowadzącym Zespół Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o planowanej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego.