Archiwum autora: dr Marta Kozłowska

Podejrzany o popełnienie wykroczenia też ma prawo do obrońcy

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął o prawach podejrzanego w sprawach o wykroczenia.

Kiedy policja może żądać udostępnienia lokalu

Kodeks postępowania karnego przyznaje organom procesowym prowadzącym postępowanie karne prawo żądania pomocy od osób prawnych i fizycznych. Kiedy osoby te mają obowiązek udzielenia takiej pomocy?

Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki

Reżim odpowiedzialności administracyjnej kierowany do osób fizycznych przypomina reżim odpowiedzialności karnej. Dlatego trzeba zagwarantować jednostce prawa proceduralne i ograniczyć wszelkie elementy, które czyniłyby sytuację jednostki niepewną.

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym – kontrowersje

Sposób wykładni pojęcia pokrzywdzonego ma ogromne znaczenie praktyczne. To, w jaki sposób definiujemy pokrzywdzonego, przesądza o możliwości wzięcia udziału w czynnościach postępowania przygotowawczego, a następnie w postępowaniu sądowym.