Archiwum autora: Magdalena Moczulska

Definicje w Prawie przedsiębiorców

Niektóre rozdziały nowej ustawy – Prawo przedsiębiorców, która 30 kwietnia 2018 r. w dużej mierze zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, mają zbliżone lub identyczne tytuły co ustawa dotychczasowa i definiują te same pojęcia. W związku z tym łatwo można przeoczyć, że niektóre legalne definicje podstawowych pojęć zostaną zmienione.

Działalność regulowana w Konstytucji Biznesu

Od 30 kwietnia 2018 r. główne wytyczne dotyczące reglamentowanej działalności gospodarczej znajdą się w nowej ustawie Prawo przedsiębiorców. Liczba przepisów regulacyjnych mających wpływ na prowadzenie biznesu w Polsce się nie zmniejszy. Co więcej, będą one w coraz większym stopniu rozsiane w przepisach sektorowych. Są też jednak zmiany na korzyść przedsiębiorców.

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości umocowania prokurenta do działania tylko łącznie z członkiem zarządu

Obowiązujące przepisy nie stanowią wprost o dopuszczalności zastrzeżenia, że prokurent może działać tylko łącznie z członkiem zarządu (prokura łączna niewłaściwa). Doprowadziło to do rozbieżności w wykładni i orzecznictwie sądów rejestrowych.

Udziały beznominałowe w spółce z o. o. w nowym projekcie zmian do Kodeksu spółek handlowych

Rząd planuje rewolucyjne zmiany struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2015 r.

Stalking w Wigilię

Przygotowujesz się do kolacji wigilijnej, a do Twoich drzwi kolejny raz puka natarczywy sąsiad? Uważaj, to może być stalking.

Import i eksport towarów przez spółkę kapitałową w organizacji

Podmioty z państw członkowskich Unii Europejskiej uczestniczące w imporcie i eksporcie produktów objęte są Wspólnotowym Systemem Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI). Czy spółka w organizacji może się zarejestrować w tym systemie?