Archiwum autora: Magdalena Kasiarz

Czy spółki kapitałowe w organizacji mogą uczestniczyć w procesie łączenia się spółek?

Kodeks spółek handlowych nie zakazuje wprost łączenia się spółek w organizacji, jednak przy ich łączeniu należy pamiętać o kilku ograniczeniach.

Zmiany w KRS

Planowane zmiany w prawie dotyczące procesu rejestracji podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakończenie działalności gospodarczej w Polsce

Zamknięcie działalności gospodarczej w Polsce nadal nie jest ani łatwe, ani szybkie. Przebieg tego procesu zależy od formy prawnej prowadzenia działalności.

Co z reformą sp. z o.o.?

22 lutego 2013 roku w wyniku głosowania w Sejmie odrzucony został projekt mający na celu obniżenie minimalnej ustawowej wysokości kapitału zakładowego. Zmiany są jednak potrzebne.

Fairness opinions na rynku polskim

Zewnętrzne, niezależne opinie potwierdzające rzetelność warunków finansowych transakcji fuzji i przejęć zyskują na popularności.

Historia Drumetu – Od upadłości do zakupu przez inwestora strategicznego

Opis procesu zmian właścicielskich przedsiębiorstwa Drumet (producenta drutów stalowych) w okresie ostatnich 4 lat.