Archiwum autora: Magdalena Gutowska

Zmiany regulacji dotyczących umów jurysdykcyjnych i kres italian torpedos

Zniesienie obowiązku domicylu w państwie członkowskim stron umowy, oderwanie bytu umowy jurysdykcyjnej od umowy głównej i ustalenie porządku prawnego właściwego dla oceny ważności umowy jurysdykcyjnej to tylko niektóre ze zmian wprowadzonych przez rozporządzenie Bruksela I bis.

Podejrzany o popełnienie wykroczenia też ma prawo do obrońcy

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął o prawach podejrzanego w sprawach o wykroczenia.

Wyrok TSUE w sprawie Digital Rights – co dalej z retencją?

8 kwietnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że dyrektywa 2006/24/WE o retencji danych telekomunikacyjnych jest nieważna. Zdaniem Trybunału dyrektywa w sposób nieproporcjonalny ingerowała w prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.