Archiwum autora: Maciej Dejak

Sekurytyzacja: ostrożnie z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej!

Przedsiębiorca może zawrzeć z funduszem sekurytyzacyjnym umowę przelewu wierzytelności, jednak skuteczne przeniesienie na nabywcę wierzytelności prawa własności rzeczy sprzedanych oznaczonych co do gatunku może wymagać zawiadomienia dłużnika.

Znaczenie wzorca umowy spółki z o.o. w praktyce transakcyjnej

Od tego, co zostanie zawarte w rozporządzeniu określającym wzorzec umowy spółki z o.o., zależy praktyczne zastosowanie uproszczonej elektronicznej procedury rejestracji spółki z o.o.

Przekształcenie spółki handlowej kończy się z chwilą dokonania wpisu w KRS zgodnie z wnioskiem o zarejestrowanie przekształcenia

Na złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o zarejestrowanie przekształconej spółki osobowej jest tylko 7 dni od chwili podjęcia uchwały o przekształceniu spółki handlowej w spółkę osobową

Czy wypłaty na rzecz wspólników nie będą ograniczane wysokością kapitału zakładowego?

Coraz realniejszych kształtów nabiera wizja spółki z o.o. bez kapitału zakładowego albo z kapitałem zakładowym w symbolicznej wysokości, na wzór rozwiązań przyjętych w systemach common law.