Archiwum autora: Lucyna Olewniczak

Poręczenie jako sposób zabezpieczenia należności

Jedną z popularniejszych form udzielenia zabezpieczenia osobistego jest poręczenie. Dokonuje się ono poprzez jednostronnie zobowiązującą czynność prawną poręczyciela z wierzycielem.

Ile zmian w zmianach do ustawy o ochronie danych osobowych?

Wraz z początkiem roku na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) pojawiła się informacja – „Uwaga, zmiana przepisów prawa!”.

Artykuł w archiwum internetowym też może naruszać prawa osób trzecich

Tekstu takiego nie trzeba jednak usuwać; wystarczy opatrzyć go stosowną wzmianką o toczącym się postępowaniu lub o uznaniu treści za naruszającą dobra osobiste – pisze Sąd Najwyższy w dostępnym już pisemnym uzasadnieniu wrześniowego wyroku.

Organizacja zbiorowego zarządzania ma prawo do informacji

Przepis nakazujący producentom i importerom nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów ujawniać organizacjom zbiorowego zarządzania informacje, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jest zgodny z Konstytucją.

Czasem wystarczy wykreślić fragment utworu, by móc się domagać jego współautorstwa

Wykreślenie może bowiem bezpośrednio wpływać na ogólny wydźwięk i charakter publikacji, a tym samym stanowić istotny wkład twórczy w jej powstanie – wynika z pisemnego uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie współautorstwa publikacji naukowej.

Jak poprawnie opłacić pozew o naruszenie dóbr osobistych

Zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego od pozwu o ochronę dóbr osobistych wnosi się opłatę stałą tylko w części dotyczącej roszczeń niemajątkowych. Można mieć wątpliwości, czy rozwiązanie to znajduje ustawowe uzasadnienie.