Archiwum autora: Krzysztof Libiszewski

Krzysztof Libiszewski: Spory pomiędzy wspólnikami zawsze przynoszą szkody spółce

Portal Procesowy: Współkieruje Pan Zespołem Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zespół ten zajmuje się głównie obsługą prawną transakcji, w których strony łączy wspólny cel gospodarczy.