Archiwum autora: Klaudia Przybyłowicz

Urząd Transportu Kolejowego rośnie w siłę

Szykuje się kolejna zmiana ustawy o transporcie kolejowym. Tym razem ustawodawca planuje wzmocnienie pozycji regulatora rynku.

Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców

Na podpis Prezydenta RP czeka nowa ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewidująca dodatkową podstawę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonanie zastępcze w zamówieniach publicznych

Wykonawca, któremu zamawiający przeszkadza w prawidłowym wykonaniu zamówienia, może skorzystać z instytucji wykonania zastępczego.

Nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

23 grudnia 2010 r. prezydent podpisał nową ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która wprowadza daleko idące zmiany w dotychczasowym sposobie świadczenia transportowych usług publicznych.

Realizacja zamówień na prezenty poprzez dynamiczny system zakupów

Skorzystanie z dobrodziejstw ustawy Prawo zamówień publicznych pozwoli Świętemu Mikołajowi wywiązać się w terminie ze wszystkich zobowiązań.

Potwierdzenie kwalifikacji trenerskich lub instruktorskich

Minister Sportu i Turystyki wydał rozporządzenie dotyczące wzoru wniosku w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu.