Archiwum autora: Katarzyna Zdunek

Obrót wierzytelnościami nie stanowi odpłatnego świadczenia usług podlegającego VAT

Dla polskich podatników profesjonalnie zajmujących się obrotem wierzytelnościami wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE może oznaczać opodatkowanie niektórych transakcji mniej korzystnym podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Termin ważności certyfikatu rezydencji

Certyfikat rezydencji zachowuje ważność, dopóki stan faktyczny w nim zawarty nie ulegnie zmianie, chyba że treść certyfikatu określa termin jego ważności bądź wskazuje okres, na jaki certyfikat został wydany.