Archiwum autora: Karolina Turko

Dostęp do tajemnicy

Żeby państwa unijne mogły przeciwdziałać nieodpowiedzialnemu zadłużaniu się konsumentów (do czego zobowiązuje je prawo unijne), wszyscy kredytodawcy powinni mieć dostęp do baz danych o kredytobiorcach.

Nowe narzędzia w rękach KNF

Parabanki nie zostaną objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, ale KNF będzie mogła publikować ostrzeżenia i komunikaty w publicznym radiu i telewizji, by zwiększyć poziom świadomości konsumentów.

Rachunki powiernicze – rok od wejścia w życie ustawy deweloperskiej

Mieszkaniowy rachunek powierniczy funkcjonuje już rok, ale banki nie oferują deweloperom zbyt dużego wyboru. Do tego dostęp do takiego rachunku dla mniejszych deweloperów może być ograniczony.