Archiwum autora: Karolina Przygoda

Sekretarz administracyjny w postępowaniu na podstawie Regulaminu Arbitrażowego ICC

Rola arbitra oparta jest na zaufaniu. Arbiter ma obowiązek rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę osobiście. Istota tej funkcji oznacza zatem, że mandatu arbitra nie można przenieść na inną osobę. Możliwe, a niekiedy wskazane jest jednak powierzenie czynności pomocniczych innym osobom, tzw. sekretarzom administracyjnym. Oddelegowanie części zadań może usprawnić przebieg postępowania i ograniczyć koszty i czas postępowania, na czym zazwyczaj zależy stronom.

Jak udowodnić dyskryminację?

Dyskryminację trudno jest wykazać. Modyfikacje dotyczące rozkładu ciężaru dowodu stanowią jednak istotne ułatwienie umożliwiające ochronę przed nierównym traktowaniem.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

Wybrane zagadnienia dla branży gazowej

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy z branży energetycznej.